Ratownicy Duchowni

1

"I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa." (Ef 4, 11-13)
A dla nas byli RATOWNIKAMI DUCHOWYMI!  
Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za opiekę, modlitwę i czas, który Kapłani naszej Archidiecezji poświęcili dla młodzieży. Podczas SMALu szczególnie służyli w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
Składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o modlitwie!   Wesprzyj nas

Spotkanie Młodych w Garbowie ma miejsca także dzięki ofiarności naszych darczyńców i sponsorów.

Jeżeli chcecie wspomóc nas w dalszej pracy, można dokonać wpłaty na poniższe konto:

33 7061 0006 0610 4172 5244 0001

w tytule prosimy wpisać: Darowizna na SMAL


Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
Archidiecezji Lubelskiej
ul. Filaretów 7,
20-609 Lublin
Uczestnicy SMAL słuchający konferencji
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com